FASTIGHETER

Källgatan 26


Intresseanmälan
Adress
Källgatan 26, 96137 Boden
Fastighetsinformation

Utöver hyra tillkommer en kostnad för preliminär el + moms. Huset är utrustat med elmätare till varje lägenhet och en avräkning görs vid varje årsskifte.
Det tillkommer även en avgift för kabeltv.