KÅLAND Förvaltning AB

Förvaltning av fastigheter i
Boden och Luleå

Uthyrning av lokaler i Luleå
    

      
Norton 360
  

 

  

KÅLAND Fastigheter AB

Lediga lägenheter i Boden

Lediga lokaler i Boden

Telefontid och felanmälan 08ºº-11ºº samt 13ºº-15ºº: 0921 - 502 00  |  Fax: 0911 - 654 20
Securitas efter kl.16 och helger: 010-470 57 79  |  Hemsida: www.kaland.se

Frågor kontrakt/uppsägning mån & ons 08ºº-16ºº: 070-130 13 09